Skip to content

CROESO

Croeso i wefan Llais papur bro Cwm Tawe ar cylch.

Yn ystod yr argyfwng Coronafeirws, ni fydd copi papur o’r Llais yn cael ei gyhoeddi, ond byddwn yn cyhoeddi fersiwn PDF yma ar ein gwefan y gallwch chi ei ddarllen yn rhad ac am ddim. 

Gallwch ddarllen rhifyn mis Gorffennaf / Awst drwy glicio yma: Llais Gorffennaf_Awst 2020

Maer papur yn cael ei gyhoeddin fisol ac yn cynnwys newyddion am gymunedau :

 • Abercraf
 • Yr Allt-wen
 • Cilybebyll a Gellinudd
 • Clydach
 • Craig-Cefn-Parc
 • Cwmtwrch
 • Cwmllynfell
 • Felindre
 • Gwaun-Cae-Gurwen
 • Pen-y-cae
 • Pontardawe
 • Rhos
 • Rhyd-y-fro
 • Trebannws
 • Ystalyfera
 • Ystradgynlais

Maer Llais hefyd yn cynnwys colofnau am natur, hanes lleol, cymeriadau lleol, newyddion ysgolion, digwyddiadau Cymraeg, Canolfan Gymraeg Tyr Gwrhyd, Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, a cholofnau ar gyfer dysgwyr,  pobl ifanc a phlant.

Sefydlwyd y Llais yn 1979 gan griw o wirfoddolwyr i wasanaethu cymunedau Cymraeg Cwmtawe. Rydym yn falch iawn or holl gefnogaeth rydym wedi ei derbyn dros y blynyddoedd, ac yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am y grant blynyddol rydym yn ei dderbyn ganddynt.

Cliciwch yma i danysgrifio.
Mae’r Llais hefyd ar werth yn siop Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe: gwrhyd.cymru/siop/