Skip to content

CROESO

Croeso i wefan Llais papur bro Cwm Tawe ar cylch.

Gallwch ddarllen rhifynnau blaenorol drwy glicio yma. 

Maer papur yn cael ei gyhoeddin fisol ac yn cynnwys newyddion am gymunedau :

 • Abercraf
 • Yr Allt-wen
 • Cilybebyll a Gellinudd
 • Clydach
 • Craig-Cefn-Parc
 • Cwmtwrch
 • Cwmllynfell
 • Felindre
 • Glais
 • Gwaun-Cae-Gurwen
 • Pen-y-cae
 • Pontardawe
 • Rhos
 • Rhyd-y-fro
 • Trebannws
 • Ystalyfera
 • Ystradgynlais

Maer Llais hefyd yn cynnwys colofnau am natur, hanes lleol, cymeriadau lleol, newyddion ysgolion, digwyddiadau Cymraeg, Canolfan Gymraeg Tyr Gwrhyd, Menter Iaith Castell-nedd Port Talbot, a cholofnau ar gyfer dysgwyr,  pobl ifanc a phlant.

Sefydlwyd y Llais yn 1979 gan griw o wirfoddolwyr i wasanaethu cymunedau Cymraeg Cwmtawe. Rydym yn falch iawn or holl gefnogaeth rydym wedi ei derbyn dros y blynyddoedd, ac yn ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am y grant blynyddol rydym yn ei dderbyn ganddynt.

Cliciwch yma i danysgrifio.
Mae’r Llais hefyd ar werth yn siop Tŷ’r Gwrhyd, Pontardawe: gwrhyd.cymru/siop/