Skip to content

Cysylltu

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y Llais, neu gyfrannu newyddion, ebostiwch papurbrollais@gmail.com

Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein cyfrifon Facebook a Twitter.

Golygyddion y mis

Hydref 2022: Catrin Heledd Richards

Tachwedd 2022: Dewi Lewis

Rhagfyr 2022 / Ionawr 2023: Rhian Llewelyn

Chwefror 2023: Delma James

Mawrth 2023: Gwenno Ffrancon

Ebrill 2023: Ysgol Gyfun Ystalyfera Bro Dur

Mai 2023: Eurig Davies

Mehefin 2023: Dewi Myrddin Hughes

Gorffennaf/Awst 2023: Gareth Richards

Medi 2023: Emyr Jones

Cyfranwyr

Dyma fanylion cyswllt rhai o’n cyfranwyr cyson :

Cof y Cwm – Steven Thompson sdt@aber.ac.uk

Cornel Natur  / Cwmtawe 100 Mlynedd Yn ôl – Dewi Lewis dewi.lewis1@btinternet.com

Digwyddiadur – Gwenno Ffrancon gwenno_ffrancon@hotmail.com