Skip to content

Cysylltu

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am y Llais, neu gyfrannu newyddion, ebostiwch papurbrollais@gmail.com

Gallwch hefyd gysylltu gyda ni drwy ein cyfrifon Facebook a Twitter.

Golygyddion y mis

Rhagfyr 2019/Ionawr 2020: Rhian Llewelyn

Chwefror 2020: Sioned Williams

Mawrth 2020: Gwenno Ffrancon

Ebrill 2020: Ysgol Bryntawe

Mai 2020: Eurig Davies

Mehefin 2020: Dewi Myrddin Hughes

Gorff/Awst 2020: Gareth Richards

Medi 2020: Lauren Evans

Cyfranwyr

Dyma fanylion cyswllt rhai o’n cyfranwyr cyson :

Cof y Cwm – Steven Thompson sdt@aber.ac.uk

Cornel Natur  / Cwmtawe 100 Mlynedd Yn ôl – Dewi Lewis dewi.lewis1@btinternet.com

Digwyddiadur – Gwenno Ffrancon gwenno_ffrancon@hotmail.com